אבני זיכרון והנצחה

הנחת אבן זה מנהג יהודי מאוד מאוד קדום ויש לו משמעויות עמוקות הן לנותרים והן לאלו שכבר לא כאן.
האבן מסמלת נצחיות- כי היא מתקיימת לנצח, האבן נשארת שם כדי לשמור כשאנחנו הולכים.
האבן מסמלת בניה -הנחתה על המצבה מסמלת התחייבות לחיים של בניה והתפתחות מול הנפטר ומול עצמנו .