מנדלות

פירוש המילה מנדלה בסנסקריט הוא "מעגל" או "מרכז". המנדלה היא ביטוי גרפי יצירתי ספונטני או מובנה וטקסי, שבמרכזו צורת המעגל כסמל עצמתי ורב משמעות בחיי האדם, יצירת המנדלה נושאת מסר ומשמעות אישית ייחודית כמו גם תרבותית.
שורשי המילה מנדלה הם בשפה הסנסקריט, שפת הודו העתיקה, פירושה הוא 'בתוך המהות' או 'להיות במהות'. Manda – מהות, la – בתוך, היא מייצגת איכויות של שלמות, נצחיות ואחדות.