פמוטים מעוצבים

פמוטים מעוצבים ומיוחדים מאבני כורכר ומעץ