מחזיק מפתחות מעץ - דגם 3

מחזיק מפתחות מעץ - דגם 3

40.00

מחזיק מפתחות מעץ וטבעת אל חלד.

* היצירה היא צריבה על עץ בציפוי לכה  מבריקה