מחזיק מפתחות מעץ - 2

מחזיק מפתחות מעץ - 2

40.00

מחזיק מפתחות מעץ וטבעת אל חלד.

* היצירה היא צריבה על עץ בציפוי לכה  מבריקה