מחזיק מפתחות מעץ - 1

מחזיק מפתחות מעץ - 1

40.00

מחזיק מפתחות מעץ וטבעת אל חלד.

* היצירה היא צריבה על עץ בציפוי לכה  מבריקה